Stichting Letters van Utrecht

Naam: Stichting Letters van Utrecht

Contactgegevens:
Stichting Letters van Utrecht
Oudegracht 281 t/m 283
3511 PA Utrecht
Bericht aan de stichting

RSIN/fiscaal nummer: 8516.23.682
KvK nummer: 55245943
Rekening: IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00

Giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00 t.n.v.  Stichting Letters van Utrecht. De Nederlandse belastingdienst heeft de Stichting Letters van Utrecht aangewezen als culturele algemeen nut beogende instelling (culturele ANBI). Giften kunnen worden gedeclareerd bij de belastingaangifte.

Doelstelling: de Stichting Letters van Utrecht is opgericht om dit project voor de toekomst te borgen, te realiseren en voort te zetten. Deze stichting is verantwoordelijk voor deze site en organiseert het project. De gehele doelstelling is opgenomen in artikel 2 van de statuten.

Samenstelling bestuur:

  • Dick Sijtsma, Utrecht (voorzitter)
  • Annie Brouwer, Utrecht (secretaris)
  • Hanneke Verheijke, Utrecht
  • Michael Münker, Utrecht (penningmeester)
  • Jan van der Leeden, Utrecht

 

Belongingsbeleid: De bestuurders van de stichting dragen als vrijwilligers bij aan het project en ontvangen voor hun werk geen beloning of vacatiegeld. Details zie artikel 5 van de statuten.

De stichting is opgericht met ondersteuning van Ingeborg Duyverman en Hermans Schuttevaer notarissen op 27 april 2012 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 7 mei 2012 onder KvK nummer 55245943. Het eerste boekjaar eindigt op 31 mei 2014. Een algemeene financiële verantwoording vindt u hier, jaarrekeningen en beleidsplan vindt u bij de documenten hieronder.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten: deze website en de documenten hieronder doen verslag van de uitgeoefende activiteiten, met name het ontstaan van een Letter iedere zaterdag, te zien hier, en natuurlijk in de straat aan de Oudegracht in Utrecht vanaf huis nummer 279 in zuidelijke richting om uiteindelijk letters in de plattegrond van de veranderende stad te schrijven en als monument voor de toekomst te dienen.

Documenten
Volgens de Statuten zal de stichting transparant functioneren en alle belangrijke besluiten en jaarrekeningen openbaar danwel opvraagbaar maken. De documenten kunnen verkort worden om de privacy van personen te beschermen. Verkorte verslagen voor de vergaderingen van het bestuur kunnen via het contactformulier worden opgevraagd. Jaarrekeningen, statuten en beleidsstukken zijn per link hieronder beschikbaar.

2015/2016 jaarrekening St. Letters van Utrecht

2015 St. Letters jaarverslag

2012 – mei 2014 Jaarrekening St Letters van Utrecht

10 okt 2012 Verslag van de vergadering van het bestuur
3 sep 2012 Verslag van de vergadering van het bestuur
8 aug 2012 Verslag van de vergadering van het bestuur
4 jul 2012 Beleidsplan St. Letters van Utrecht V2 (goedgekeurd op de vergadering 8 aug 2012)
27 jun 2012 Verslag van de vergadering van het bestuur
30 mei 2012 Verslag van de vergadering van het bestuur
22 mei 2012 Verslag van de eerste vergadering van het bestuur
8 mei 2012 Beleidsplan St. Letters van Utrecht V1 (inmiddels vervangen door versie 2)
27 april 2012 Statuten van de stichting (uittreksel)

De belastingdienst stelt voorwaarden aan ANBI’s, waaronder publicatie van naam, RSIN, contactgegevens, bestuurssamenstelling/leden, beleidsplan, beloningsbeleid, doelstelling, verslag van uitgeoefende activiteiten, en financiële verantwoording. Deze gegevens zijn voor de Stichting Letters van Utrecht op deze pagina samengevat.

Foundation Letters of Utrecht
Stichting Letters van Utrecht
Oudegracht 281-283
NL 3511 PA Utrecht
The Netherlands

The Foundation Letters of Utrecht was created to realize and continue this project and to safeguard its future. The foundation is responsible for this website and organizes the project. Gifts to the foundation (tax deductible in The Netherlands) can be transferred to IBAN NL60 TRIO 0254 7196 00.

The Board of the foundation that is responsible for its operation:

  • Dick Sijtsma, Utrecht (Chairman)
  • Annie Brouwer, Utrecht (Secretary)
  • Hanneke Verheijke, Utrecht
  • Michael Münker, Utrecht (Treasurer)
  • Jan van der Leeden, Utrecht

Board members contribute voluntarily to the foundation without compensation.

The foundation was incorporated with the help of Ingeborg Duyverman of Hermans Schuttevaer notarissen on 27 April 2012 and was registered with the Chamber of Commerce in Utrecht on 7 May 2012 under KvK number 55245943. The first fiscal year of the foundation ends 31 May 2014.

Documents
In accordance with its statutes, the foundation shall operate transparently. All relevant decisions and fiscal reports will be published via this website, see the Dutch version. Documents might be shortened to ensure the privacy of the people concerned and will be published only in the language they are created in, usually Dutch.